• G-Karate vzw (geïntegreerd karate voor mensen met een beperking vzw) Slangbeekstraat 21, 3511 Kuringen

Ondernemingsnummer: BE0518873685 Rekeningnummer: BE43 0635 3665 8801