G-Karate vzw privacybeleid

Inleiding

G-Karate vzw is een karatevereniging voor mensen met een beperking. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze leden en bezoekers. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze leden en bezoekers:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Foto

Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten, zoals het organiseren van trainingen, toernooien en andere evenementen
 • Het afhandelen van uw lidmaatschap
 • Het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie
 • Het maken van foto's en video's voor promotionele doeleinden

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze verenigingsactiviteiten of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking en ongeautoriseerde toegang.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.
U kunt hiervoor een verzoek indienen bij  G-Karate vzw.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd op onze website te vinden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met G-Karate vzw.

Toelichting

In dit privacybeleid wordt verstaan onder:

 • G-Karate vzw: de karatevereniging met de naam "G-Karate vzw".
 • Lid: een persoon die lid is van G-Karate vzw.
 • Bezoeker: een persoon die de website van G-Karate vzw bezoekt.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking: elke handeling of samenstel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Gegevensverwerking

G-Karate vzw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en bezoekers voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van verenigingsactiviteiten

G-Karate vzw organiseert trainingen, toernooien en andere evenementen voor leden en bezoekers. Voor de uitvoering van deze activiteiten hebben wij persoonsgegevens van leden en bezoekers nodig, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 • Afhandelen van het lidmaatschap

Als u lid wordt van G-Karate vzw, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om uw lidmaatschap te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, het innen van contributie en het bijhouden van uw wedstrijduitslagen.

 • Versturen van nieuwsbrieven en andere informatie

G-Karate vzw stuurt regelmatig nieuwsbrieven en andere informatie over de vereniging aan haar leden. Voor het versturen van deze informatie hebben wij uw e-mailadres nodig.

 • Maken van foto's en video's

G-Karate vzw maakt foto's en video's van haar activiteiten. Deze foto's en video's worden gebruikt voor promotionele doeleinden, zoals het plaatsen op de website en het delen op social media.

Verstrekking aan derden

G-Karate vzw verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze verenigingsactiviteiten of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.