Servicevoorwaarden G-Karate vzw

Algemeen

G-Karate vzw is een vereniging die karatelessen aanbiedt aan personen met een beperking. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle leden van de vereniging.

Lidmaatschap

Om lid te worden van G-Karate vzw, moet je een inschrijvingsformulier invullen en indienen bij de vereniging. Het lidmaatschap is geldig voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd als je niet opzegt voor 31 december.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap wordt betaald per kalenderjaar. 

Lessen

De lessen worden gegeven op diverse locaties in België en worden gegeven door ervaren karateleraren die gespecialiseerd zijn in karate voor personen met een beperking.

Veiligheid

De leden zijn verplicht om de instructies van de karateleraren op te volgen. De karateleraren zijn bevoegd om leden uit te sluiten van de lessen als zij zich niet aan de instructies houden of als zij de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen.

Aansprakelijkheid

G-Karate vzw is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die ontstaat tijdens de lessen. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en eigendommen.

Opzegging

Het lidmaatschap kan ten aller tijden opgezegd worden door mondelinge communicatie of via brief/e-mail aan  aan G-Karate vzw.
Lidgeld wordt nooit terugbetaald bij opzegging van het lidmaatschap.

Wijziging van de servicevoorwaarden

G-Karate vzw behoudt zich het recht voor om de servicevoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de vereniging.

Toepasselijk recht

Op deze servicevoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

G-Karate vzw

Snagbeekstraat 21, 3511 Kuringen
www.g-karate-vzw.be