Eric Bortels
Voorzitter

7de dan Shotokan karate, Oprichter & Voorzitter G-Karate Vlaanderen, Oprichter & Voorzitter IKF Global, Oprichter & Voorzitter ICP-move, Sensei Gonosen Karate Academie, Technisch directeur JKS Benelux.

Biografie Eric Bortels

KARATE 

Op een jonge leeftijd van 9 jaar wilde ik al graag Taekwondo gaan doen. Maar toen ik hierover in de klas vertelde, besloot mijn vader dat ik moest wachten. Na een korte periode waarin ik voetbalde tot mijn 14e, koos ik ervoor om judo te gaan beoefenen. Echter, judo bleek niet helemaal te zijn wat ik zocht. Op mijn 15e begon ik met Shotokan karate, voornamelijk omdat dit dicht bij mijn woonplaats was en ik alles met de fiets deed. In het karate vond ik waar ik naar zocht: het intensieve karakter van trappen, stoten en afweren, dat toch semi-gecontroleerd was, sprak me enorm aan. Hierin kon ik me volledig uitleven en na elke training voelde ik een innerlijke rust. Bovendien merkte ik dat ik me na zo'n training beter kon uiten.

Na 15 jaar training onder Sensei Dirk Heene, nam ik op 30-jarige leeftijd, in 1996, de beslissing om mijn eigen weg te gaan. Deze leeftijdsperiode is vaak een kritiek moment voor velen, waarbij ze keuzes maken die de koers van hun toekomst bepalen. Ik startte mijn eigen club, GoNoSen, in Zonhoven en al snel breidde ik mijn activiteiten uit naar Houthalen en Hasselt, waar ik tot op heden actief ben. www.gonosen.be

Ik behaalde mijn 2e, 3e en 4e dan onder Kase Shihan, tot aan zijn overlijden in 2004. In 2011 sloot ik mij aan bij de Japan Karate Shoto Federation  www.jks.jp. Ik behaalde mijn 5e, 6e en 7e dan in Japan onder Kagawa Shihan.

Sinds 2015 ben ik de verantwoordelijke voor JKS BeNeLux en vervul ik deze rol tot op heden. www.jksbenelux.com

Karate heeft me veel geleerd zoals onze DOJO KUN regels (de wetten van de dojo, trainingszaal): 

 • Versterk je karakter.
 • Wees betrouwbaar en correct.
 • Wees respectvol voor iedereen.
 • Probeer steeds opnieuw, geef nooit op.
 • Vermijd geweld.


I-KARATE , G-KARATE

     In 2006 kreeg ik de vraag om gedurende een volledig schooljaar
karatelessen te geven aan kinderen met ASS en auditieve beperkingen. Het was ongetwijfeld een uitdaging, maar wat aanvankelijk als een proef begon, breidde zich al snel uit naar andere doelgroepen. Ik werd gevraagd voor G-sportdagen, een uniek project georganiseerd vanuit de provincie Limburg. Deze sportdagen vonden plaats tijdens werkdagen en omvatten deelname vanuit speciale scholen, werkomgevingen en dagopvangcentra. Het was opmerkelijk hoe enthousiast en vastberaden deze groep was om de oefeningen uit te voeren, ondanks hun soms aanzienlijke beperkingen. Vooral hun dankbaarheid raakte me, iets wat ik minder vaak terugzag in de reguliere karatelessen. Deze ervaring bracht me ertoe om iets te willen betekenen voor deze kwetsbare doelgroepen. Ik ontwikkelde een methodiek en transformeerde karate naar een G-karate basisprincipe voor iedereen, ongeacht hun beperkingen. Mijn motto werd: "I Can Do It" - iedereen verdient de kans om te sporten naar hun vermogen. Destijds werd hier nog te weinig aandacht aan besteed.

Succesvolle aanpak:

De aangepaste methodiek bleek een succes te zijn. Ik paste de methodiek aan naargelang de verschillende beperkingen en doelgroepen waar ik les aan gaf:

 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en kernautisme
 •  Doven en spraakstoornissen
 • Verstandelijke beperking op 3 IQ-niveaus
 •  Fysieke beperkingen (lopers) zoals hemiplegie, NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
 • Rolstoelgebruikers met bovengenoemde beperkingen:
  -Manueel
  -Elektrisch
 • Visuele beperkingen:
  -Blindheid en schaduwzicht
  -Slechtziendheid
 • Ouderen
 • Kleuters
 • Revalidatie

Al snel bleek dit een positief effect te hebben op het welzijn van de deelnemers. Zowel cognitief als fysiek waren er merkbare verbeteringen. Dit leidde tot lovende reacties van ouders, verzorgers en anderen. De groep groeide snel en er ontstond een duurzame werking die nu een enorme expansie kent op nationaal en internationaal niveau.

     In 2014 organiseerde ik mijn eerste G-karatekampioenschap, gevolgd door andere kampioenschappen op Belgisch, Internationaal, Europees en wereldniveau. Door COVID-19 werden de kampioenschappen online georganiseerd. Wat deze kampioenschappen uniek maakt, is dat ze volledig in lijn liggen met de ontwikkelde trainingsmethodiek, waardoor iedereen kan deelnemen.

     In 2017 gaf ik mijn allereerste opleiding. De Karate Federatie nu Karate Vlaanderen stelde dat alleen karateka's met een specifiek niveau deze cursussen mochten volgen, en ik kreeg soms de opmerking dat mijn benadering niet meer als 'echt karate' werd beschouwd. Ik was het echter niet eens met deze opvatting. Dit dwong me om meer mijn eigen weg te volgen en vast te houden aan mijn visie: Ik geloof dat iedereen, ongeacht hun beperking, de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen aan karate:
De kans om deel te nemen aan competities moet toegankelijk zijn, naast de reguliere trainingen. Empathie is cruciaal voor succes, karate-ervaring komt op de tweede plaats. Zorgverleners zonder karate-achtergrond moeten de kans krijgen om toegankelijke karatelessen te geven. Voor veel kwetsbare doelgroepen is de techniek minder belangrijk. Hierdoor kunnen mensen van verschillende achtergronden en niveaus (hogere en lagere banden uit elke krijgskunst, zorgverleners, kinesisten, orthopedisten, sportleraren, personen met een beperking, ouders van kinderen met een beperking, enzovoort) deelnemen aan deze opleidingen.

Wat we hebben opgemerkt als gevolg van deze benadering:

Ouders van kinderen met beperkingen geven nu zelf G-karate.
Mensen uit de zorg zonder karate-ervaring starten met het opzetten van G-karate programma's. Kinesisten passen de methodiek toe in hun praktijk. Sportleraren en begeleiders gebruiken de methodiek in scholen, dagopvangcentra, enzovoort. Beginnende karateka's geven G-karatelessen, soms zelfs beter dan personen met veel karate-ervaring. Deze opleidingen worden nog steeds jaarlijks gegeven, zowel nationaal als internationaal, en hebben een blijvende impact op verschillende sectoren en gemeenschappen.

     In de periode van 2013-2014 werkten vier gedreven studenten van de Hogeschool Gent aan een schoolopdracht "human resources". Hun doel was om een plan uit te werken voor een wetenschappelijke evaluatie van mijn methodiek. Het uiteindelijke resultaat van deze evaluatie bleek positief. Gedurende een jaar werden kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en verstandelijke beperking opgevolgd en begeleid volgens deze methodiek.

     In de periode 2019-2021 werd mijn methodiek toegepast binnen het Erasmus+ IKONS-project. Dit project had als doel om de invloed van mijn G-karate te onderzoeken op de sedentaire levensstijl van personen met het syndroom van Down in vijf verschillende landen.

     In 2019 ontvingen telkens 2 coaches per land een opleiding van mij.

     Gedurende 2020 vonden er wekelijks 2 lessen plaats waarin de methodiek op een didactische wijze werd onderwezen. Tijdens de bekende COVID-19 periode werden de lessen online voortgezet om achteruitgang te voorkomen.

     Het jaar 2021 stond in het teken van wetenschappelijke bewijsvoering. Samen met ons team behaalden we een positief eindresultaat. Wetenschappelijk kon worden aangetoond dat alle deelnemers een fysieke vooruitgang hadden geboekt.
Meer informatie over het project en de trainingen is te vinden op  www.ikons-project.eu

     In 2020 publiceerde ik het eerste boek, gericht op trainers in de krijgskunsten en alle anderen die er profijt van kunnen hebben. Dit boek had als doel om iedereen met welke beperking dan ook de kans te geven om van deze sport te genieten. Het behandelt diverse beperkingen en biedt richtlijnen over hoe het best instructies gegeven kunnen worden aan mensen met deze beperkingen. Het boek fungeert als een praktisch handboek, waarbij elke sectie gekoppeld is aan een instructievideo die toegankelijk is via een QR-code.

     In 2020 werd I-Karate Global België uitgeroepen tot finalist voor de Beinclusive EU Sport Awards dit is een Europese erkeninning.
“organisations whose work uses the power of sport to improve social inclusion for disadvantaged groups receive recognition from the European Commission”.

     2020 oprichting eigen YouTube kanaal: I-Karate Global.  

Dit kanaal biedt een platform voor online-wedstrijden en online-trainingen die gemakkelijk thuis kunnen worden gevolgd.

     In 2022 ontvangt Eric de Fair Play award van het International Fair Play Committee (CIFP) en dit tijdens het Inclusief IKF wereldkampioenschap in Hongarije. “aims to promote the practice of fair play principles, which are essential to sport. The goal of the Olympic Movement, as stated in the Olympic Charter, is to promote and contribute to the practice of sport in a "spirit of friendship, solidarity and fair play".

Niet alle mogelijkheden gebruikt?

Toch was ik niet helemaal tevreden, er zouden meer mensen kennis moeten maken met deze methodiek vond ik.  
Hoe kon ik nu meer mensen bereiken?
De wereld van de krijgskunsten is beperkt en daar had ik al een voorzet gegeven zodat iedereen, zelfs zonder karate achtergrond met deze methodiek aan de slag kon gaan.

De aanzet om dit buiten de karate sfeer te halen kwam in eerste instantie door Een Hart voor Limburg toen zij me vroegen om deze methodiek te implementeren in scholen voor kinderen met een beperking.

De mogelijkheid om deze methodiek als een alomvattende bewegingsvorm aan te bieden, was nu duidelijk aanwezig. Het werd al snel voor mij duidelijk dat met enkele kleine aanpassingen deze methodiek van kleuren, cijfers en pictogrammen eenvoudig kon worden omgezet naar een algemene basisbewegingsvorm die begrijpelijk zou zijn voor iedereen.

Hoewel meerdere organisaties al geruime tijd met succes bezig waren met soortgelijke initiatieven, ontbrak het aan een basis waarmee iedereen aan de slag kon gaan en waarop later verschillende sporten konden worden gebouwd.

Het plan was om in 2020 het project gedurende 2 jaar te starten in 3 BUSO-scholen. Er waren al veel voorbereidingen getroffen, en de betrokken leerkrachten hadden al training gekregen. Maar toen we echt wilden beginnen in de scholen, volgde de eerste lockdown door COVID-19. Een online herstart bleek lastig, waardoor het hele project 'on hold' werd gezet.

     In september 2022 hebben we geprobeerd het project opnieuw op te starten, maar door de samenwerking met G-sport Vlaanderen kon dit niet voortgezet worden. Natuurlijk hebben we niet stilgezeten ondanks deze restricties.

Scholen waren een uitstekend beginpunt en aanspreekpunt, maar we wilden ook kleuters en ouderen de kans geven om deel te nemen. Daarom zijn alle oefeningen opgebouwd vanuit het principe van het onthouden van bepaalde handelingen voordat de eigenlijke oefening wordt uitgevoerd. De altijd terugkerende kleuren, cijfers en pictogrammen fungeerden als aanknopingspunten bij deze benadering..

     In 2018 startte Luc Buntinx een proef-karatesessie vanuit het revalidatiecentrum. Na een zware val belandde Luc in een rolstoel. Al snel raakte hij geïnspireerd om na de revalidatie door te gaan met G-karate.

Luc leek voor mij de perfecte persoon om als voorzitter te dienen voor mijn nieuwe vzw, ICP-move (Inclusive Colour Picture Move), opgericht in 2019. Met deze stap konden we ons aanbod verbreden, waardoor iedereen, ongeacht hun achtergrond, toegang kreeg tot activiteiten die later verbonden konden worden met sport. G-karate werd een integraal onderdeel van onze missie en visie www.icp-move.com

     In 2022 tijdens een introductiesessie van ICP-move sprak G-sport Vlaanderen mij aan om dit project verder te zetten met de steun van de overheid. Zo werd ik in 2023 projectmedewerker voor G-sport Vlaanderen.